เครื่องปรับอากาศฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง FCFV-AV1S ( NEW 2022 )             

FCU CDU BTU SEER ระบบไฟ  Remote Control

ราคา ( ฟรีติดตั้ง )

FCFV18AV1S RGFV18AV1S 18,700 11.54 220V ARC485A7  46,800 
FCFV24AV1S RGFV24AV1S 24,500 10.99 220V ARC485A7 54,100
FCFV30AV1S RGFV30AV1S 29,300 10.85 220V ARC485A7 57,670
FCFV36AV1S RGFV36AV1S 35,800 11.22 220V ARC485A7 63,530
FCFV42AV1S RGFV42AY1S 42,000 11.60 220V ARC485A7 69,140
FCFV46AV1S RGFV46AY1S 46,400 11.43 380V ARC485A7 72,200

 

         

Option : รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย BRC51D62     1,900 บาท               ดาวร์โหลด : ข้อมูล                เงื่อนไข : ฟรีติดตั้ง


 

เครื่องปรับอากาศฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง  FCF-CV2S

FCU CDU BTU

EGAT

No.5

Remote Control

ราคา ( ฟรีติดตั้ง )

Ex.Vat

FCF13CV2S RZF13CV2S 13,880 *** BRC7F635F 35,420
FCF18CV2S RZF18CV2S 18,090 *** BRC7F635F 54,580
FCF24CV2S RZF24CV2S 24,230 *** BRC7F635F 57,470
FCF30CV2S RZF30CV2S/Y2S 30,090 ** BRC7F635F 63,190
FCF36CV2S RZF36CV2S/Y2S 36,230 ** BRC7F635F 72,810
FCF42CV2S RZF42CV2S/Y2S 42,000 - BRC7F635F 78,420
FCF48CV2S RZF48CV2S/Y2S 48,000 - BRC7F635F  80,280 

 

                

Option : รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย BRC1E62     1,900 บาท               ดาวร์โหลด : ข้อมูล                เงื่อนไข : ฟรีติดตั้ง

 

 

Visitors: 12,785