เงื่อนไข ฟรีติดตั้งแอร์

                     รายการอุปกรณ์ฟรี ดังนี้

                             1. ท่อน้ำยาแอร์จากบริษัทผู้ผลิตความยาว 4 เมตร

                                  2. รางครอบท่อแอร์พร้อมข้อต่อตรงและข้องออย่างดี 

                                  3. ขาแขวนแอร์ + ยางรอง + น๊อต หรือ แท่นยางรองแอร์ 3",4" (ขึ้นอยู่กับหน้างาน)

                                  4. สายไฟ VCT / THW / VAF ความยาว 10 เมตร (ขึ้นอยู่กับหน้างาน)

                                  5. ท่อ, ราง  PVC สำหรับร้อยสายไฟยาว 10 เมตร 

                                  6. เบรคเกอร์ 1 ชุด

                                  7. ท่อน้ำทิ้งยาว 6 เมตร

                                  8. ใบรับประกันจากผู้ผลิต 

                                  9. รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

 

                                     กรณีหน้างานต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติ

                                      ขนาดแอร์                                      ท่อแอร์             รางครอบท่อ             เมนไฟ            

                          (  9,000  - 13,000 Btu )           500 บาท/เมตร      250 บาท/เมตร       50 บาท/เมตร ( 220V )   

                               ( 14,000  - 29,000 Btu )           550 บาท/เมตร      250 บาท/เมตร       65 บาท/เมตร ( 220V )

                               ( 30,000 - 36,000 Btu )           650 บาท/เมตร      250 บาท/เมตร       80 บาท/เมตร (220V),  120 บาท/เมตร (380V)

                               ( 36,000 Btu.     ขึ้นไป )            750 บาท/เมตร      250 บาท/เมตร      100 บาท/เมตร (220V),  120 บาท/เมตร (380V)

                                         ราคาอุปกรณ์ส่วนเพิ่มเติมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

                     หมายเหตุ: ราคารวมการติดตั้งที่ระบุไว้เป็นราคามารฐาน หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสำรวจหน้างาน ทางบริษัทจะเสนอราคาให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ

                               บริการล้างแอร์

                               1. ล้างแอร์ แขวนผนัง

                                         ขนาดแอร์  9,000 - 15,000 Btu เครื่องละ  500 บาท

                                         ขนาดแอร์  18,000 - 29,000 Btu เครื่องละ 600 บาท

                                       2. ล้างแอร์ แขวนใต้ฝ้า/แอร์ 4 ทิศทาง

                                         ขนาดแอร์  12,000 - 35,000 Btu เครื่องละ 1,000 บาท

                                         ขนาดแอร์  36,000 - 44,000 Btu เครื่องละ  1,600 บาท

                                         ขนาดแอร์  45,000 - 60,000 Btu เครื่องละ 2,000 บาท

       

                                 บริการย้ายแอร์

                                 1. ขนาดแอร์   9,000 - 15,000 Btu  เครื่องละ 3,500 บาท

                                      2. ขนาดแอร์ 18,000 - 24,000 Btu เครื่องละ 4,000 บาท

                                       **** ใช้เงื่อนไขเดียวกับ " รายการอุปกรณ์ฟรีติดตั้งแอร์ " , ยกเว้นท่อน้ำยาแอร์, และระยะเวลารับประกัน ****  

                                       **** รับประกันงานย้ายแอร์  30 วัน ****

 

                                            บริการติดตั้งแอร์ใหม่

                                 1. ขนาดแอร์   9,000 - 15,000 Btu  เครื่องละ 3,000 บาท ( ใช้ท่อน้ำยาแอร์เก่า )

                                      2. ขนาดแอร์ 18,000 - 24,000 Btu เครื่องละ 3,500 บาท  ( ใช้ท่อน้ำยาแอร์เก่า )

                                       **** ใช้เงื่อนไขเดียวกับ " รายการอุปกรณ์ฟรีติดตั้งแอร์ " , ยกเว้นท่อน้ำยาแอร์, และระยะเวลารับประกัน **** 

                                       **** รับประกันงานย้ายแอร์  30 วัน ****

 

 
Visitors: 14,852