อะไหล่แอร์ ไดกิ้น

 

สอบถามอะไหล่แอร์ ผ่านทาง Line Official : https://lin.ee/LXrn6MZ

1. แจ้งรุ่นเครื่องปรับอากาศ หรือส่งรูปสติดเกอร์ที่หน้าเครื่องปรับอากาศตัวใน หรือตัวนอกอาคาร 

2. แจ้งชื่ออะไหล่หรือถ่ายรูปชิ้นส่วนที่ต้องการ

3. รอรับการแจ้งราคาผ่านทาง Line Official 

                                                                                    

Visitors: 14,854